Mieszkanie w Łodzi

Zespół
Justyna Ławrynowicz
Patryk Ławrynowicz

Lokalizacja
Łódź, Fuzja

Powierzchnia
50 m2

Status
realizacja 2022r.

M25 „Gdy przyjdzie czas na popołudniowy odpoczynek, ciepłą herbatę można postawić na małym stoliku o nieregularnym kształcie. Ten obrys to inspiracja twórczością artysty łódzkiej awangardy –
Władysława Strzemińskiego i jego obrazami „solarystycznymi”, które były próbą uchwycenia nieregularnych plam wywołanych przez bezpośrednie spojrzenie na słońce”.

Projekt został opublikowany w magazynie WHITE MAD nr 16/2022

FOT. ONI Studio

Podoba Ci się nasz projekt? Napisz do nas, zaprojektujemy Twoje mieszkanie.