Projekt aranżacji wnętrz.
Etapy prac nad projektem.

Etap 1

Poznajmy się

Poznajmy się osobiście. Na pierwszym spotkaniu pokazujemy przykładowy projekt, omawiamy wszystkie jego etapy oraz harmonogram prac. Rozmawiamy o potrzebach i wytycznych projektowych. Ustalamy budżet i zakres prac. Podpisujemy umowę.


Etap 2

Inwentaryzacja

Prace nad nowym projektem rozpoczynamy od wizji lokalnej na miejscu inwestycji oraz wykonania inwentaryzacji. Pomiary wykonujemy metodą laserową, wprowadzamy je do pliku CAD, który stanowi nasza bazę do dalszych etapów projektowych.


Etap 3

Koncepcja

Etap ten jest bardzo istotny, stanowi trzon projektu i definiuje funkcjonalną stronę całego założenia. Obrazuje różne możliwości aranżacji, dopasowane do stanu obiektu oraz wytycznych Inwestora. Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne przedstawiamy na rzutach 2D. Rysunki mają charakter poglądowy, a ich ilość zależy od możliwości projektowych (nie mniej niż trzy).


Etap 4

Wizualizacje

Po zaakceptowaniu koncepcji funkcjonalnej przechodzimy do kształtowania formy projektu, dobieramy materiały, kolory, produkty. Wizualizacje służą do zobrazowania konceptu projektu, skupiając się na jego materiałach wykończeniowych. Wizualizacje wykonujemy w ilości od 2-4 ujęć na pomieszczenie z wyłączeniem pomieszczeń gospodarczych. Do projektu przysługują trzy korekty projektowe.


Etap 5

Kosztorys

Wykonujemy zestawienie wyposażenia użytego w projekcie wraz z podaniem cen i informacjami na temat zakupu. Meble na zamówienie wyceniamy u sprawdzonych stolarzy. Współpracujemy z wieloma sklepami i wykonawcami, którzy są godni zaufania i polecenia. 


Etap 6

Projekt wykonawczy

Po zaakceptowaniu wszystkich elementów przystępujemy do wykonania projektu wykonawczego. Przekazujemy go w formie książki projektowej w dwóch egzemplarzach oraz formie elektronicznej, na płycie CD. W skład projektu wykonawczego wchodzą wszystkie rysunki niezbędne ekipie remontowo-budowlanej oraz stolarzowi do poprawnej realizacji projektu.


Etap 7

Nadzór autorski

Dodatkowo możemy sprawować nadzór autorski nad projektem. Jesteśmy do dyspozycji Inwestora i ekip remontowych przez cały okres trwania inwestycji.


Projekt budowlano architektoniczny. 
Etapy prac nad projektem. 

Proces projektowy

Wykonujemy indywidualne projekty architektoniczno-budowlane. Zaczynając od koncepcji, poprzez projekt budowlany, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem inżynierów poszczególnych branż tj: konstrukcja, instalacje wodno- kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, zapewniając kompleksowe opracowanie projektu.